JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Orkestrar och ensembler

Kulturskolans symfoniorkester från Kalmar teaters scen

När du spelar ett instrument på Kulturskolan får du också möjlighet att spela i orkester eller ensemble. Att spela tillsammans med andra är roligt och väldigt utvecklande för dig och ditt instrument. Du tränar det du lärt dig på lektionen och får spelkompisar.

Orkestrar

Blåsett

Blåsett är den första orkestern som samlas vid 2 tillfällen per termin och medverkar vid den årliga blåskonserten inför sommaren med övriga blåsorkesterar. När man har spelat sitt instrument i ca 1 år kan man börja i Blåsett som sedan pågår under ett läsår.

Blåslaget

Blåslaget är Kulturskolans andra blåsorkester. Blåslaget är för dem som har spelat i ca 2 år och man brukar vara med i denna orkester ca 2-3år.

Blåsningen

Blåsningen är för dem som har spelat i ca 4-5 år och man kan vara med upp till vuxen ålder.

Gemensamt för alla blåsorkestrar är att dem består av träblåsinstrument (ej blockflöjt) och bleckblåsinstrument samt kompgrupp bestående av bas och slagverk. Blåsorkestrarna har en gemensam konsert ca två gånger per termin.

Att spela i orkester är en rolig, utvecklande och skapande aktivitet tillsammans med andra!

Symfoniorkestern

För dig som är elev på Kalmar Kulturskola och tar lektioner på något instrument. Din lärare talar om när nivån i orkestern passar för dig.

Orkestern är främst inriktad mot högstadie- och gymnasieelever.
Vi spelar en väldigt blandad repertoar med allt från klassiskt och filmmusik till folk- och populärmusik. Orkestern jobbar enligt "side by side" vilket innebär att du har en erfaren mentor i varje stämma.

Stor och Liten

För dig som är elev på Kalmar Kulturskola och tar lektioner på något av instrumenten fiol, viola, cello eller bas. Din lärare talar om när nivån i orkestern passar för dig.

Gitarrorkester

För dig som spelar gitarr och vill spela tillsammans med flera andra. Din lärare talar om när nivån i orkestern passar för dig. Vi repeterar 40 minuter en gång i veckan och spelar allt från hårdrock till klassisk musik.

Ensembler

Kulturskolan har även flera olika mindre ensembler som träffas och övar tillsammans och det kan vara blandade ämnen i dessa grupper. Det är till exempel:

  • Stråkligan
  • Blåsensemble
  • Rockensemble

Fler sidor inom musik

Bleckblås/Brass

Kornett från ÅK 1, Trumpet Valthorn Trombon och Baryton från ÅK2, Tuba från ÅK 8

Digitalt musikskapande

Musikskapande från 13 år

Funkiskör(Anpassningsbar nivå)

Här hittar vi glädjen att sjunga tillsammans!

Fördjupning

f.d avancerat program

Musikteori

Musikteori

Piano

Piano enskilt eller i grupp från 5år

Stråk

Fiol, Altfiol och Cello från 7 år, Kontrabas från 9 år

Stränginstrument

Akustisk gitarr från 9 år, Elgitarr, Elbas från 10 år

Sång och kör

Kör från ÅK 1 och enskild sång från ÅK 6

Trummor och slagverk

Modernt spel på Trumset från 10år

Träblås

Blockflöjt och Klarinett från ÅK 2, tvärflöjt, saxofon och Oboe från ÅK 3

Senast uppdaterad: 7 juni 2022
Publicerad: 31 mars 2021