Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Vi har flera olika samarbeten

Krusenstiernska gården

Lite av en kulturfilial

Smedjan

Kultur- och fritidsfiial i Smedby