JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Kuli2

"Kul i årskurs 2" med en dramapedagog och en musiklärare...

Kuli2 är ett samarbete med grundskolan, där vi genom drama och musik fördjupar oss i teman som de tar upp i kursplanen för årskurs 2. Vi alternerar mellan fyra olika ämnen: miljön, kroppen, värdegrund och rymden och i år är rymden det gemensamma temat för alla skolor.

Kuli2 hjälper inte bara eleverna att ta till sig ett ämne i en annan form än de är vana vid. Kombinationen drama och musik stärker förmågor som lyhördhet, koncentration, turtagning, samarbetsförmåga, rytm, puls, tonhöjd, motorik, taktkänsla, sångröst med mera.

Temat är knutet till vår årliga Musikulföreställning som vi sätter upp på Kalmar teater v10. Den riktar sig till alla lågstadieelever i Kalmar kommun och årskurs 2 får alltså fördjupa sig lite extra.

Genom våra besök får eleverna också en bild av vad Kulturskolan är för något, på vilka ställen vi rent geografiskt finns, vilket utbud av eftermiddagsaktiviteter eleverna kan söka och så vidare. Vi besöker grundskolan 40 minuter, varannan vecka hela läsåret.

Sånger med tillhörande text.

Berättelse som fungerar lektionsvis.

Berättelse som fungerar som föreställning.

Fler sidor inom samarbeten med kalmars grundskolor

Kulturodlarna

Kulturodlarna är ett samarbete riktat till mellanstadiet med musik, odling och film

Musikul

Musikul är en föreställning för lågstadiet med all kulturskolans personal

Sångsagan

Kulturskolan besöker 4-5åringar på förskolor i Kalmar kommun

Ung Filmfestival Kalmar

Ung filmfestival i Kalmar 2024

Övriga samarbeten

Krusenstiernska gården, Kultur-och fritidsfilialen Smedjan och Kalmar läns museum

Senast uppdaterad: 27 april 2021
Publicerad: 10 mars 2021