JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Kakor

Ingress

1. En digital del av verksamheten

Vår webbplats är en digital del av alla verksamheter som drivs av Oskarshamns kommun. Kalmar.se är gjord för dig som bor i Kalmar kommun eller funderar på att flytta hit, för våra företag och de som vill etablera sig här. Vi vill att du ska kunna hitta svar på de vanligaste frågorna på webbplatsen – hela dygnet, hela veckan, året runt. Du ska snabbt kunna ta reda på exempelvis hur du ansöker om förskoleplats, hur du kan få hjälp i hemmet när du är så gammal eller funktionsnedsatt att du inte klarar av allt själv eller hur du ansöker om bygglov, serveringstillstånd med mera. Kommunens blanketter och e-tjänster finns också på webbplatsen.

Webbplatsen sköts dagligen av ett antal redaktörer från kommunens verksamheter. Ytterst ansvariga för hela kommunens verksamhet och därför också webbplatsen är kommundirektören och respektive förvaltningschef.

2. Kontaktuppgifter på kalmar.se
För att kunna ha en så hög servicenivå som möjligt har varje förvaltning undersökt hur de kan effektivisera sitt arbete. Därför kan kontaktvägarna skilja sig beroende på ärende och därmed också kontaktuppgifterna här på webbplatsen.

Kontaktcenter
När förvaltningarna analyserade sitt arbete kunde man bland annat konstatera att frågor som kom till specialisterna kunde ha besvarats av en person utan specialistkunskaper. Det visade sig också att den som ville ha svar på en fråga hade kontaktat fel person eller att det just då inte gick att nå personen som söktes. Därför finns Kontaktcenter.

Kontaktcenter kan ofta svara direkt på en generell fråga, koppla till rätt person eller informera om vilket underlag som behövs innan en specialist tar sig an frågan. På så sätt kan specialisterna ägna sig åt frågor som kräver deras kunskap och den frågande får sitt ärende snabbare avklarat.

Därför finns "Kontakta kommunen" alltid längst upp på varje sida.

Om man har valt att ha kontaktuppgifter direkt till arbetsställen, personer eller funktioner inom en verksamhet visas de under rubriken Kontakta oss efter texten på sidan.

Under texten på varje sida finns det också möjlighet att lämna synpunkter på innehållet. Oftast går epostadressen till en funktionsbrevlåda som flera personer har tillgång till, för att täcka upp vid sjukdom, semester med mera.

Politiker
Epostadresserna till ledamöterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt telefonnummer till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförandena finns på webbplatsen.

3. Om Dataskyddsförordningen (GDPR)
I maj 2018 införs den allmänna dataskyddsförordningen. Det är en ny reglering och lag för dataskydd. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur vi som myndighet hanterar uppgifter om dig och datan som skapas när du använder våra tjänster.

Dataskyddsförordningen kallas ibland kort för GDPR vilket står för General Data Protection Regulation och ersätter det som idag är Personuppgiftslagen, PuL. Den nya regleringen införs samtidigt i hela EU den 25 maj 2018.

Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa din rätt till skydd av dina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Ett annat mycket viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och därmed lägga grund för en ökad digitalisering inom EU.

Att lämna ut data ska vara på dina villkor. Du får dessutom större möjlighet att bestämma över din data som vi har lagrat.

Exempel där vi kan komma att behöva din data är då du använder vissa av våra e-tjänster eller blanketter.

Läs mer om dataskyddsförordningen på www.datainspektionen.se

4. Tillgänglighet för alla
"Tillgänglighet är en mänsklig rättighet och en del av socialt hållbar utveckling" Citatet är hämtat från e-delegationens webbriktlinjer om tillgänglighet.

Webbplatsen följer internationella och nationella riktlinjer när det gäller tillgänglighet:

WCAG 2.0 AA - genom att följa dessa riktlinjer och använda rekommenderad standard ska en webbplats för det mesta bli mer användbart för alla användare
E-delegationens webbriktlinjer.se
"Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt" - Språklagen 2009:600 11 §
Talande webb - lyssnafunktion
Oskarshamns kommuns webbplats använder tjänsten Talande Webb för uppläsning av innehåll på webbplatsen.

Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3, förstorar texten och ger dig möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det du läser.

Talande Webb fungerar på smarta mobiltelefoner, surfplattor, Mac och PC utan att du behöver ladda ned programmet. Talande Webb är gratis för dig som användare.

För att aktivera Talande Webb på den här webbplatsen, klicka på länken i den ljusblåa toppmenyn.

Vill du ha mer information om Talande webb kan du läsa på Funka:s webbplats.

5. Användartips
Sökfunktion
Ett effektivt sätt att hitta den information som du letar efter, är att använda sökfältet. Du hittar det längst upp på varje sida. Den söker i både webbplatsens sidor och dokument.

Webbkarta
En webbkarta visar webbplatsen struktur. Den visar på ett logiskt sett, länkar till alla sidor på en webbplats och är ännu ett sätt för dig att hitta det du söker efter på webbplatsen.

Textstorlek
Om du tycker att texten på sidorna är för liten eller för stor kan du enkelt ändra den med din webbläsares inbyggda funktioner. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att trycka Ctrl+ för att öka textstorlek och Ctrl- för att minska. Justeringen slår igenom på alla webbplatser du besöker.

Ladda ner filer
På webbplatsen finns länkar till dokument i olika filformat. För att kunna ta del av dem behövs ofta ett program till utöver din webbläsare.

När du exempelvis laddar ner ett dokument i PDF (Portable Document Format) kan du behöva ha ett program som kan läsa det filformatet. Ett vanligt och gratis program är Adobe Reader. Det kan du ladda ner från adobe.com.

6. Om kakor (cookies)
På oskarshamn.se använder vi kakor (cookies) för att samla besöksstatistik och förbättra användarvänligheten.

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Kakan består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker webbplatsen.

Om du inte vill att kakor ska sparas på din dator kan du välja att blockera dem i webbläsarens säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in så att du får en varning varje gång webbläsaren vill spara ner en kaka till din dator. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

De kakor vi använder sparar ingen information som gör att vi kan identifiera vem du är.

Läs mer om kakor (cookies) och lagen om elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsens webbplats.

Kakor på oskarshamn.se
Här kan du se vilka kakor vi använder på den här webbplatsen. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta webbansvarig.

ASP.NET_SessionId
Detta är en sessions-kaka med en tillfällig identitetskod som webbapplikationsservern använder för att hålla reda på vilka förfrågningar mot webbplatsen som hör ihop med en viss besökare (webbläsare, klient). Kakan krävs för att webbplatsen ska fungera och skapas automatiskt. Domännamn: oskarshamn.se.

Informationen som sparas innehåller inte några personuppgifter och används inte för att registrera vilka webbplatser eller sidor du besöker. Kakan förfaller när du stänger webbläsaren.

JSESSIONID
En sessions-kaka med en tillfällig identitetskod som är nödvändig för att kunna använda lyssnafunktionen. Försvinner när webbplatsen lämnas. Domän: minasidor.oskarshamn.se

Kakan förfaller när du stänger webbläsaren.

cookies_dismissed
Detta är en sessions-kaka från oskarshamn.se som används för att veta om besökaren tagit del av informationen om kakor och stängt rutan om kakor. Domännamn: oskarshamn.se.

Kakan förfaller när du stänger webbläsaren.

Lyssna funktionen
__ba_allow_secure
Det här är en kaka som lagrar om besökaren godkänt att webbplatsens lyssna-funktion får användas eller inte. Domännamn: oskarshamn.se.

Kakan förfaller ett år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

__ba_launch_audio_alert
Det här är en kaka som lagrar om besökaren har blivit informerad om webbplatsens lyssna-funktions ljuduppspelning. Domännamn: oskarshamn.se.

Kakan förfaller ett år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

__ba_plus
Det här är en kaka som lagrar om webbplatsens lyssna-funktioner ska vara synliga. Domännamn: oskarshamn.se.

Kakan förfaller ett år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

__ba_settings
Det här är en kaka som lagrar inställningar till webbplatsens lyssna-funktion. Domännamn: oskarshamn.se.

Kakan förfaller ett år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

rwebooks-x
Det här är en kaka som lagrar webbplatsens lyssna-funktions x-koordinat. Syftet är att göra det möjligt för besökaren att flytta på lyssna-funktionens kontroller. Domännamn: oskarshamn.se.

Kakan förfaller ett år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

rwebooks-y
Det här är en kaka som lagrar webbplatsens lyssna-funktions y-koordinat. Syftet är att göra det möjligt för besökaren att flytta på lyssna-funktionens kontroller. Domännamn: oskarshamn.se.

Kakan förfaller ett år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Analys och statistik
Vizzit
Det här är en kaka från webbstatistiksystemet Vizzit som används för att samla statistik om webbplatsens besökare. Domännamn: oskarshamn.se.

Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller ett år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

__vizzit
Det här är en kaka från webbstatistiksystemet Vizzit som används för att samla statistik om webbplatsens besökare. Domännamn: oskarshamn.se. & vizzit.se

Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller ett år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

PHPSESSID
Detta är en sessions-kaka med en tillfällig identitetskod som Vizzit använder för att samla information om besökarens användning av webbplatsen. Domännamn: vizzit.se.

Informationen som sparas innehåller inte några personuppgifter. Kakan förfaller när du stänger webbläsaren.

IDE
En kaka från Google DoubleClick, som registrerat och rapporterar besökarens användning av webbplatsen i syfte för att mäta effektiviteten av en reklam och att visa inriktad reklam för besökaren. Domännamn: doubliclick.com.

Ingen personlig information sparas. Kakan förfaller ett år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

__ga
Permanent kaka från webbstatistiksystemet Google Analytics som tilldelar besökaren ett unikt ID-nummer, för att möjliggöra insamling av besökarstatistik. Domännamn: oskarshamn.se.

Kakan förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

__gid
Kaka från webbstatistiksystemet Google Analytics som tilldelar besökaren ett unikt ID-nummer, för att möjliggöra insamling av besökarstatistik. Domännamn: oskarshamn.se.

Kakan förfaller 24 timmar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

__gat
Kaka från webbstatistiksystemet Google Analytics som håller reda på antalet förfrågningar som görs mot doubleclick.com (statistiktjänst), för att möjliggöra insamling av besökarstatistik. Domännamn: oskarshamn.se.

Kakan förfaller en minut från det att den sattes eller senast uppdaterades.

Utseende och gränssnitt
oep.selectedSorting
oep. selectedView
oep.hideFilter
oep.hideFilterTargetGroups
oep.flowTypeIDs
oep.targetGroupIDs

Kakor som används till att filtrera, sortera och söka tjänster på Mina sidor. Försvinner när webbplatsen lämnas. Domän: minasidor.oskarshamn.se

Kakan förfaller när du stänger webbläsaren.

Kakor på webbplatser eller e-tjänster som vi länkar till
På oskarshamn.se finns det länkar till webbplatser eller e-tjänster som använder andra kakor än de vi beskriver här. Läs mer om vilka kakor det är på respektive webbplats eller e-tjänst.

7. RSS
RSS gör det möjligt för dig att prenumerera på kortfattade nyheter som automatiskt levereras till dig utan att du behöver surfa runt på olika webbplatser för att leta upp informationen. Du kan ta emot RSS-strömmar från oskarshamn.se och hålla dig ständigt uppdaterad med Oskarshamns kommuns nyheter med mera.

Hur får jag tillgång till nyheter via RSS?
För att prenumerera på ett flöde behöver du en RSS-läsare. I nyare webbläsare finns det inbyggda rss-läsare. Då kan du alltid se om det finns ett flöde att följa genom en orange symbol uppe i webbläsaren (för Chome måste du dock installera ett tillägg).

Det finns nedladdningsbara gratisprogram som du kan installera eller webbaserade tjänster som du kan använda.

Här nedan ser du vilka RSS-flöden som finns hos oss för närvarande:

Nyheter
http://www.oskarshamn.se/rss/huvudnyheter/

Kulturhusets evenemangskalender
http://www.oskarshamn.se/rss/kulturhusets-evenemangskalender/

På gång inom näringslivet
http://www.oskarshamn.se/rss/pa-gang-inom-naringslivet/

8. Skillnad oskarshamn.se och oskarshamn.com
På oskarshamn.com och Attraktiva Oskarshamn AB finns evenemangskalendern, ansvar för Turistbyrå och besöksnäring, inflyttarservice, varumärkesarbete och platsmarknadsföring.

Fler sidor inom övrigt

Senast uppdaterad: 7 september 2018
Publicerad: 4 september 2018