Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Marie Thunborg
Namn

Thunborg Marie

Ämne/Befattning

Dans

Telefon 1

0480-45 41 25

E-post

marie.thunborg_1@kalmar.se

Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker för att få rätt rubriknivå på sidan.