Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Hanna Sjöstedt
Namn

Sjöstedt Hanna

Ämne/Befattning

Teater, Kuli2

Telefon 1

070-372 90 03

E-post

hanna.sjostedt@kalmar.se

Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker för att få rätt rubriknivå på sidan.