Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Björn Rosenqvist
Namn

Rosenqvist Björn

Ämne/Befattning

Sång, musikal, kör

Telefon 1

0480-206 38 86

E-post

bjorn.rosenqvist@kalmar.se

Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker för att få rätt rubriknivå på sidan.