Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Emma Ludvigson
Namn

Ludvigson Emma

Ämne/Befattning

Sång, Kör, Kuli2

Telefon 1

0480-45 41 16

E-post

emma.ludvigson@kalmar.se

Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker för att få rätt rubriknivå på sidan.