Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Tobias Löfqvist
Namn

Löfqvist Tobias

Ämne/Befattning

Elbas, gitarr, musikproduktion

Telefon 1

0480-45 42 20

E-post

tobias.lofqvist@kalmar.se

Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker för att få rätt rubriknivå på sidan.