Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Yelena Alleddawi
Namn

Alleddawi Yelena

Ämne/Befattning

Piano

Telefon 1

0480-45 41 31

E-post

yelena.alleddawi@kalmar.se

Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker för att få rätt rubriknivå på sidan.