JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Boka och betala mitt erbjudande om fortsatt undervisning nästa termin.

I slutet av varje termin får alla elever som redan går en kurs ett erbjudande om de vill fortsätta nästkommande termin.

Fler sidor inom funktioner i studyalong

Registrera ett konto

Så här registrerar du ett nytt konto på Studyalong

Köpa/Boka kurs i kurskatalog

Så här köper du en kurs i kurskatalogen

Inloggning och funktioner när du är elev

Inloggning, information i Irummet, i Appen samt anmäla frånvaro mm

Avsluta kurs

Hur du gör när du vill avsluta en kurs.

Betala min instrumenthyra

Så här betalar du din instrumenthyra

Göra en intresseanmälan

Hur du skickar in en intresseanmälan

Senast uppdaterad: 12 maj 2022
Publicerad: 29 april 2021