JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Kurser och lektionstillfällen

Kulturskolan erbjuder minst 27 lärarledda kurstillfällen, fördelat över två terminer. Normalt erbjuds cirka 12 kurstillfällen under hösten och cirka 15 kurstillfällen under våren.

För kortkurser anges antal tillfällen under kursinformationen.

Med kurstillfälle menas schemalagd lektion, extra repetitionstillfälle, konsert, föreställning, tillfälle med fjärr- och/eller distansundervisning, digitalt framträdande, filminspelning för webben, konsertbesök eller liknande tillfälle under överseende av en eller flera lärare. Om eleven själv uteblir räknas det som genomförd lektion.

Om inte Kulturskolan kan erbjuda minst 27 lärarledda kurstillfällen under ett läsår kommer kursdeltagarna i första hand att erbjudas att ta igen lektionen vid senare tillfälle om möjlighet finns till detta. Ett ersättningstillfälle kan i det fallet komma att erbjudas på en annan veckodag, under en annan tid, eller i en annan form än det inställda ordinarie kurstillfället.

Kursavgiften kommer inte att reduceras eller återbetalas med anledning av inställd lektion. Vilken ålder som gäller för respektive kurs framgår i kurskatalogen.

Information om ordinarie läsårstider och lovdagar finns på vår hemsida under “Om kulturskolan”.

Eftersom det kan variera lite så är det varje lärare som skickar ut terminsinformation som gäller dig eller din grupp för den aktuella terminen. I informationen kommer det att framgå när terminen startar, slutar, lovdagar, andra undervisningsfria dagar och eventuella redan inplanerade datum för uppspel, extrarep med mera.

Inställda lektioner samt elevfrånvaro

Frånvaro meddelas (av vårdnadshavare för underåriga) via StudyAlong eller via SMS till din lärare, så att vi inte behöver oroa oss eller göra eftersökningar. Meddelas inte frånvaron blir det ogiltig frånvaro. Har en elev flera ogiltiga frånvarolektioner i rad kan hen förlora sin plats på kulturskolan.

Lärarledda inställda lektioner meddelas eleverna och/eller vårdnadshavare via StudyAlong, sms och/eller e-post. Det är därför viktigt att alla elever och vårdnadshavare har fyllt i aktuella kontaktuppgifter på ”Min sida” i StudyAlong. Kulturskolan garanterar inte att en inställd lektion ersätts med en vikarie.

Kulturskolan kan tvingas ställa in en hel kurs. Du har då rätt att få tillbaka den avgift du har betalat.

Kulturskolans undervisningsformer

Lektionslängden varierar för olika kurser. Kulturskolan förbehåller sig rätten att ändra nedan angivna lektionslängder beroende på gruppstorlek och antal bokade elever. Fjärr- och/eller distansundervisning kan förekomma.

Avgiften per kurs och termin är detsamma oavsett lektionslängd.
Lektionslängd:

  • Enskild undervisning i instrument och sång, 20 minuter
  • Mindre grupp i instrument och sång, 30 minuter
  • Större grupp i instrument och sång, 40 minuter
  • Ensemble och orkester, 40–90 minuter
  • Teatergrupp, 60–100 minuter
  • Dansgrupp, 45–90 minuter
  • Nycirkusgrupp, 45–90 minuter
  • Drillgrupp, 45–90 minuter
  • Bild, skapande verkstad, 45–90 minuter
  • Barn- och ungdomskör, 40–90 minuter

Fler sidor inom villkor

Kulturskolans avgifter

Villkor Avgifter

Bokning och betalning

Villkor bokning och betalning

Hyra instrument

Villkor instrumenthyra

Vad är Studyalong?

Villkor vad är studyalong?

Behandling av personuppgifter GDPR

Villkor GDPR Cookies Force Majeure

Vad ska jag göra när jag inte är nöjd?

Villkor när jag inte är nöjd, kontakta Kulturskolan

Senast uppdaterad: 24 mars 2021
Publicerad: 4 mars 2021