JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Kalmar Kulturskolas allmänna villkor

Kalmar Kulturskola skapar plats för alla barn och ungas kreativitet. Kalmar Kulturskolas verksamhet genomsyras av konstnärligt pedagogiskt arbete i mötet med barn och unga.

Tillsammans med våra lärare arbetar eleverna kreativt, konkret, personligt och når kunskap genom skapande, agerande, repetition och reflektion.

Vår undervisning bedrivs i regel utanför ordinarie skoltid. Lektioner ges bland annat i Kulturskolans lokaler, grundskolans lokaler och på kommunens fritidsgårdar mm.Kalmar Kulturskola är till för barn och unga upp till 20 år i Kalmar Kommun.

Är du folkbokförd i annan kommun betalar du en högre avgift, läs under avgifter.

Till Kulturskolan är alla välkomna. Vi tolererar inte mobbing, rasism eller kränkningar.

Kulturskolans avgifter

Kulturskolans avgifter bestäms av Kultur- och fritidsnämnden i Kalmar kommun. Avgifterna gäller per termin, kurs och deltagande elev.

Tabell: Kulturskolans avgifter

Kurstyp

Avgift

Terminsavgift Musik instrument

350 kronor

Terminsavgift Sång

350 kronor

Terminsavgift Sceniska ämnen

350 kronor

Terminsavgift Övriga ämnen

350 kronor

Ensembler, orkester och Kör (Orkester är avgiftsfri vid terminsavgift musik. Kör är avgiftsfri vid terminsavgift sång)

350 kronor

Avancerat program* (40min huvudinstrument, bi-instrument, teori och orkester eller kör)*speciell antagning till ämnet

700 kronor

Terminsavgift annan kommun (eleven är skriven i annan kommun än Kalmar kommun)

1 500 kronor

Instrumenthyra per termin

250 kronor

Kortkurs (pris och antal gånger anges i kurskatalogen)

0-350 kronor

Fler sidor inom villkor

Bokning och betalning

Villkor bokning och betalning

Kurser och lektionstillfällen

Villkor kurstillfällen och lektionslängd

Hyra instrument

Villkor instrumenthyra

Vad är Studyalong?

Villkor vad är studyalong?

Behandling av personuppgifter GDPR

Villkor GDPR Cookies Force Majeure

Vad ska jag göra när jag inte är nöjd?

Villkor när jag inte är nöjd, kontakta Kulturskolan

Senast uppdaterad: 24 mars 2021
Publicerad: 4 mars 2021