JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Hyra av instrument

När man spelar musik behöver man ett instrument. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument från Kulturskolan för 250 kronor per termin.

Dessa instrument kan du hyra:

Altfiol, Cello, Euphonium/Baryton, Fiol, Klarinett, Kontrabas, Kornett, Oboe, Saxofon, Trombon, Trumpet, Tvärflöjt och Valthorn är möjliga att hyra av kulturskolan i mån av tillgänglighet.

Dessa instrument uthyres ej:

Piano, keyboard, gitarr, elgitarr, elbas, blockflöjt och trumset behöver du själv införskaffa eller på annat sätt ha tillgång till.

Kostnaden för att köpa eller hyra ett eget instrument varierar. Läraren kan ge vissa råd kring instrumentinköp, men får inte rekommendera specifika varumärken eller försäljningsställen.

Vid hyra av kulturskolans instrument ska en ansvarsförbindelse skrivas under av myndig elev eller av vårdnadshavare till underårig elev.

Avgiften per instrument och termin är en bokningsavgift och denna avgift återbetalas ej. Detta gäller även för det fall en elev införskaffar ett eget instrument under påbörjad termin. Instrumentet ska återlämnas till Kulturskolan omgående efter att kursen har avslutats. Återlämnat instrument kvitteras av lärare vid kulturskolan.

En elev som hyrt ett instrument av Kulturskolan är skyldig att vårda instrumentet väl och se till att instrumentet är i samma skick när det återlämnas som vid utlämnandet.

Vid eventuella skador på instrumentet som uppkommit av oaktsamhet under hyrestiden står eleven för reparationskostnaderna. Vid förlorat instrument ersätter eleven kostnaden för instrumentet med det nominella värde som framgår av ansvarsförbindelsen. Värdet varierar mellan olika instrument. Naturligt slitage på instrument och fodral åtgärdas av Kulturskolan.

Hyrt instrument får ej lånas ut eller användas av annan än eleven.

I fråga om underårig elev är i stället vårdnadshavare ersättningsskyldig enligt ovan vid skadat eller förlorat instrument under hyrestiden.

OBS! Kulturskolans instrument är ej försäkrade genom kommunen.

Elever som går kursen Drill kan hyra drillstav utan kostnad. Vid hyra av drillstav ska en ansvarsförbindelse skrivas under av myndig elev eller av vårdnadshavare till underårig elev. Borttappad stav debiteras det nominella värdet som står på ansvarsförbindelsen.

Andra kostnader

På vissa kurser behöver du köpa de undervisningsmaterial som läraren valt.Du kan också behöva köpa tillbehör såsom rörblad till saxofon, harts till stråkar, plektrum och capo till gitarr, basförstärkare till elgitarr/elbas, hörlurar, strängar, trumstockar etcetera.

Fler sidor inom villkor

Kulturskolans avgifter

Villkor Avgifter

Bokning och betalning

Villkor bokning och betalning

Kurser och lektionstillfällen

Villkor kurstillfällen och lektionslängd

Vad är Studyalong?

Villkor vad är studyalong?

Behandling av personuppgifter GDPR

Villkor GDPR Cookies Force Majeure

Vad ska jag göra när jag inte är nöjd?

Villkor när jag inte är nöjd, kontakta Kulturskolan

Senast uppdaterad: 12 mars 2021
Publicerad: 4 mars 2021